Complex spa care

Rezervace pro klienty ZP na druhé pololetí roku 2024 bude zahájena od 29. února

Rezervaci bude možné provést pouze telefonicky v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hodin na telefonních číslech: 518 395 502 (503, 565). Cena za provedení rezervace činí 1 000Kč.

Předpokládaný termín zahájení rezervace na termín pro absolvování péče hrazenou zdravotní pojišťovnou se může v závislosti na vývoji situace měnit, proto prosím sledujte aktuálně naše webové stránky.

Při rezervaci je nutné uvést: 

 • jméno a příjmení
  rodné číslo
  adresa bydliště
  kontakt (e-mail, telefon)
  zdravotní pojišťovna
  indikace KLP (indikační skupina nemocí, např. VII/2 apod.) - Indikační seznam LH
  požadovaný termín


Pokud nebudou uvedeny všechny výše uvedené údaje, nebude Vám bohužel rezervace provedena.          

Rezervace se vztahuje pouze na termín nástupu, nikoliv na výběr ostatních služeb.  

Omlouváme se, ale z provozních důvodů nelze sdělit číslo pokoje, ani patro, kde bude klient ubytován. Není možné si zvolit lázeňského lékaře či směnu v jídelně.

Tyto služby nejsou součástí Vaší rezervace a ani je na vyžádání klienta nezajišťujeme a nesdělujeme.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                                       
Kontakt na přijímací kancelář: 

Hana Krůzová tel.: 518 395 503, kruzova@laznehodonin.cz - provádí rezervace pro lázeňský dům Vladimír
Tereza Vlčková tel.: 518 395 502, vlckova@laznehodonin.cz - provádí rezervace pro lázeňský dům Vladimír 
Radka Galambošová tel.: 518 395 565, galambosova@laznehodonin.cz - provádí rezervace pro lázeňský dům Eva

 


Co si nachystat před pobytem

 • Osobní doklady – občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
  Pokud máte léčbu příspěvkovou, vezměte s sebou také doklad od úhrady pobytu nebo finanční částku, kterou budete platit při nástupu v hotovosti (platba kartou je také možná).
  Kontakt na ošetřujícího lékaře
  Veškeré léky na celou dobu pobytu
  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – pokud bylo vystaveno
  Jiné zdravotní průkazy (diabetologie, hematologie apod.)
  Předvolání k nástupu (1. díl návrhu), Poučení pro klienty zdravotních pojišťoven (prosíme o podepsání před nástupem)
  Osobní potřeby (přezůvky, cvičební úbor - tepláky, triko, sportovní obuv a plavky).
  Hotovost a cenné předměty je možno na požádání uschovat v trezoru v přijímací kanceláři Vladimír

Kdo a za jakých podmínek může předepsat lázeňskou péči

Lázeňskou péči doporučuje buď ošetřující lékař (ambulantní specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a návrh na lázeňskou péči vypisuje a podává zdravotní pojišťovně na předtištěném formuláři registrující praktický lékař. Na lázeňském návrhu jsou doporučena až tři lázeňská místa, kde by se měl pacient léčit.

Revizní lékař zdravotní pojišťovny posuzuje, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do příslušného lázeňského zařízení. Termín nástupu léčení určuje lázeňské zařízení a vyzývá pacienta nejpozději pět dnů před nástupem léčení.

Komplexní lázeňská péče musí být zahájena do tří měsíců od data schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt určen také pooperační lhůtou. U stavů po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (TEP) je lhůta nástupu nejpozději do 3 měsíců od operace, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. U ostatních ortopedických operací, po úrazech pohybového ústrojí a po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního je lhůta nejpozději do 6 měsíců od operace/úrazu, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci/úrazu. O těchto lhůtách rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny na základě platné legislativy a dodané zdravotní dokumentace.


Komplexní lázeňská péče ve zkratce

 • 21 nebo 28 denní léčebné pobyty (v závislosti na léčebné indikaci)
 • pacient má nárok na režim pracovní neschopnosti
 • návrh na přidělení péče a umístění do lázní vystavuje praktický či odborný lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
 • platnost schváleného a vystaveného návrhu je 3 měsíce, případně dle pooperačních lhůt viz výše
 • zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní standardní stravování a ubytování

Praktické informace

KLP čerpá klient v době pracovní neschopnosti.
Délka léčení je stanovena na 21 nebo 28 dnů v závislosti na druhu indikace.
Platnost schváleného návrhu na KLP je 3 měsíce od data vystavení praktickým lékařem.
Pokud revizní lékař schválí průvodce pro pobyt dospělého klienta, hradí zdravotní pojišťovna průvodci ubytování a stravu.
Lázeňskou rehabilitaci lze v některých případech prodloužit. "Návrh prodloužení" opět schvaluje revizní lékař příslušné pojišťovny.
Zdravotní pojišťovna odesílá schválený návrh přímo do uvedených lázní. Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný.

Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.

 


Doprovod při komplexní lázeňské péči

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Doprovod klienta nevyžádaného lékařem si hradí veškeré služby jako samoplátce.

 


Lázeňský dům Vladimír stravování 

Pro komplexní pacienty, jejichž pobyt je hrazen zdravotními pojišťovnami, se podávají jídla standardního a dietního typu. Stravování probíhá ve dvou směnách v klimatizované lázeňské jídelně s moderně vybavenou kuchyní. Dle charakteru onemocnění a doporučení lékaře se podávají diety šetřící a diabetické, po předchozí domluvě i dieta bezlepková.


Seznam zdravotních pojišťoven

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
  Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
  Revírní bratrská pokladna (RBP)
  Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP ŠKODA)
Volejte prosím v pracovní dny od 7:00 do 11:00 hodin na telefonní čísla:
 518 395 565 - Radka Galambošová (e-mail: galambosova@laznehodonin.cz)
 518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
 518 395 503– Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)

 

 

Návrh na lázeňskou péči naleznete zde.

Print page Print page
3.0 828Rating