Příspěvková lázeňská péče

Aktuální informace pro klienty ZP


Vážený kliente, vzhledem k aktuálním úpravám ve vydaných vládních opatření si Vás dovolujeme upozornit na změny v požadovaných potvrzeních, které jsou podmínkou pro přijetí na pobyt do Lázní Hodonín, s.r.o. Pro přijetí k léčebnému pobytu je nutné předložit jedno z následujících potvrzení:

  - negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě RT- PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 7 dnů (negativní výsledek RT-PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

- negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě POC (antigenního testu), který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (negativní výsledek POC testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

 - potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělaném laboratorně potvrzeném COVID 19 onemocnění během posledních 180 dnů před nástupem do lázní,

- osoba byla očkovaná proti onemocnění covid - 19 za podmínek, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID

Pokud při nástupu na lázeňský pobyt nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení, nebude Vám umožněn nástup na lázeňský pobyt.  

Kopii potvrzení předložte při vstupní lékařské prohlídce lázeňskému lékaři.

 

Děkujeme za pochopení.

V Hodoníně, dne 13.9.2021  

   

Co si nachystat před pobytem


 • Osobní doklady – občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
  Pokud máte léčbu příspěvkovou, vezměte s sebou také doklad od úhrady pobytu nebo finanční částku, kterou budete platit při nástupu v hotovosti (platba kartou je také možná).
  Kontakt na ošetřujícího lékaře
  Veškeré léky na celou dobu pobytu
  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – pokud bylo vystaveno
  Jiné zdravotní průkazy (diabetologie, hematologie apod.)
  Předvolání k nástupu (1. díl návrhu), Poučení pro klienty ze zdravotního pojištění (prosíme podepsání před nástupem)
  Osobní potřeby, župan, přezůvky, cvičební úbor (tepláky, triko, sportovní obuv) a plavky.
  Hotovost a cenné předměty je možno na požádání uschovat v trezoru v přijímací kanceláři Vladimír

Příspěvková lázeňská péče

 

Jedná o 21 denní pobyt (v některých případech 14 denní), kde je léčení hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ubytování a stravu si klient platí sám. Schvalovací proces probíhá stejným způsobem jako u komplexní lázeňské léčby. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta do přijímací kanceláře lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Platnost návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců. Během čerpání příspěvkové lázeňské péče není klient v pracovní neschopnosti.

Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve všední dny od 7:00 do 15:30 na telefonní čísla:

518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)                                               
518 395 505 - Romana Humpolíková (e-mail: humpolikova@laznehodonin.cz)

Příspěvková lázeňská léčba

 • Příspěvková lázeňská léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou, náklady na ubytování a stravu si hradí klient z vlastních finančních prostředků.
 • Základní doba léčení je 2 - 3 týdny.
 • Platnost návrhu u příspěvkové lázeňské péče je 6 měsíců.
Print page Print page
3.0 124Rating