Contributory spa care

Rezervace pro klienty ZP na druhé pololetí roku 2023

Rezervace bude zahájena od 10. února na druhé pololetí letošního roku. Rezervaci bude možné provést pouze telefonicky v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hodin na telefonních číslech: 518 395 502 (503, 565). Předpokládaný termín rezervací se může v závislosti na vývoji situace měnit, proto prosím sledujte aktuálně naše webové stránky.

Při rezervaci je nutné uvést: 

jméno a příjmení
rodné číslo
adresa bydliště
kontakt (e-mail, telefon)
zdravotní pojišťovna
indikace KLP
požadovaný termín


Pokud nebudou uvedeny všechny výše uvedené údaje, nebude Vám rezervace provedena. Rezervace se vztahuje pouze na termín, nikoliv na výběr dalších služeb.           

                                                                                       
Kontakt na přijímací kancelář: 

Hana Krůzová, tel.: 518 395 503, kruzova@laznehodonin.cz
Tereza Vlčková, tel.: 518 395 502, vlckova@laznehodonin.cz
Radka Galambošová, tel.: 518 395 565, galambosova@laznehodonin.cz 

Co si nachystat před pobytem

 • Osobní doklady – občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
  Pokud máte léčbu příspěvkovou, vezměte s sebou také doklad od úhrady pobytu nebo finanční částku, kterou budete platit při nástupu v hotovosti (platba kartou je také možná).
  Kontakt na ošetřujícího lékaře
  Veškeré léky na celou dobu pobytu
  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – pokud bylo vystaveno
  Jiné zdravotní průkazy (diabetologie, hematologie apod.)
  Předvolání k nástupu (1. díl návrhu), Poučení pro klienty ze zdravotního pojištění (prosíme podepsání před nástupem)
  Osobní potřeby, župan, přezůvky, cvičební úbor (tepláky, triko, sportovní obuv) a plavky.
  Hotovost a cenné předměty je možno na požádání uschovat v trezoru v přijímací kanceláři Vladimír

Příspěvková lázeňská léčba

Jedná o 21 denní pobyt (v některých případech 14 denní), kde je léčení hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ubytování a stravu si klient platí sám. Schvalovací proces probíhá stejným způsobem jako u komplexní lázeňské léčby. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta do přijímací kanceláře lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Platnost návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců. Během čerpání příspěvkové lázeňské péče není klient v pracovní neschopnosti. 

Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.


Seznam zdravotních pojišťoven


 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
  Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
  Revírní bratrská pokladna (RBP)
  Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP ŠKODA)
Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve pracovní dny od 7:00 do 11:00 na telefonní čísla:

518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)                                               
518 395 565 - Radka Galambošová (e-mail: galambosova@laznehodonin.cz)
Print page Print page
3.0 160Rating