Příspěvková lázeňská péče

 

Aktuální informace pro klienty ZP

Vážený kliente,                                                                                                                                                                

vzhledem k aktuálním úpravám ve vydaných vládních opatření si Vás dovolujeme upozornit na změny v požadovaných potvrzeních, které jsou podmínkou pro přijetí na pobyt do Lázní Hodonín, s.r.o. Pro přijetí k léčebnému pobytu je nutné doložit kopii jednoho z následujících potvrzení, které musíte předložit při nástupu na pobyt:

- národní certifikát, že jste byl/a očkován proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

- negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě RT- PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (negativní výsledek RT-PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), a to:

·         u osob, které se nemohou  podrobit očkování proti COVID-19 pro kontraindikaci, nebo

·         u osob, které byly očkovány pouze první dávkou očkování proti COVID-19 v případě dvoudávkového schématu

·         u osob, které byly plně očkovány proti COVID-19 , ale od aplikace poslední očkovací dávky neuplynulo více jak 14 dnů

·         u osob, které nebyly očkovány

- potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělaném laboratorně potvrzeném COVID 19 onemocnění, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo před nástupem do lázní více než 180 dnů,

V případě, že při nástupu nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení, nebude Vám umožněn nástup na lázeňský pobyt. Lázeňské zařízení je povinno předložené dokumenty kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace MZ „čTečka“ při přijetí pacienta k léčbě.

Upozorňujeme všechny pacienty, kteří nastupují na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, aby sledovali aktuální vývoj ohledně onemocnění COVID-19. Podmínky pro nástup do lázeňského zařízení se mohou s ohledem na vývoj onemocnění měnit.

Antigenní testy ani samotesty již nejsou uznávány!

Děkujeme za pochopení.

 

V Hodoníně, dne 3.1.2022

 


Rezervace budou zahájeny od 3. ledna 2022 na období BŘEZEN až SRPEN 2022


Pokud chcete čerpat lázeňskou rehabilitační péči v měsíci lednu a únoru 2022, nechte si, prosím, standardně vystavit návrh u svého obvodního lékaře na základě doporučení odborného lékaře s uvedením Lázní Hodonín jako doporučené lázeňské místo.

Takto připravený návrh na lázeňskou léčbu zašlete ke schválení na vaši zdravotní pojišťovnu.  Po schválení návrhu revizním lékařem jej pošle zdravotní pojišťovna do Lázní Hodonín. Schvalovací proces na zdravotní pojišťovně obvykle trvá cca 21 dní od podání.

Po této lhůtě se můžete informovat telefonicky v Lázních Hodonín, zda jsme Váš návrh na lázeňskou léčbu již obdrželi, případně upravit termín nástupu, který Vám bude dle kapacitních možností stanoven.

Rezervaci na březen až srpen 2022 bude možné provést od 3.1.2022 pouze telefonicky v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hodin na telefonních číslech: 518 395 502 (503, 505). Předpokládaný termín rezervací se může v závislosti na vývoj situace měnit. 

Při rezervaci je nutné uvést: 

jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
kontakt (e-mail, telefon)
zdravotní pojišťovna
indikace KLP
požadovaný termín

Pokud nebudou uvedeny všechny výše uvedené údaje, nebude Vám rezervace provedena. Rezervace se vztahuje pouze na termín, nikoliv na výběr dalších služeb.           

                                                                                       
Kontakt na přijímací kancelář: 

Hana Krůzová, tel.: 518 395 503, kruzova@laznehodonin.cz

Tereza Vlčková, tel.: 518 395 502, vlckova@laznehodonin.cz

Romana Humpolíková, tel.: 518 395 505, humpolikova@laznehodonin.cz 


Co si nachystat před pobytem

 • Osobní doklady – občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
  Pokud máte léčbu příspěvkovou, vezměte s sebou také doklad od úhrady pobytu nebo finanční částku, kterou budete platit při nástupu v hotovosti (platba kartou je také možná).
  Kontakt na ošetřujícího lékaře
  Veškeré léky na celou dobu pobytu
  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – pokud bylo vystaveno
  Jiné zdravotní průkazy (diabetologie, hematologie apod.)
  Předvolání k nástupu (1. díl návrhu), Poučení pro klienty ze zdravotního pojištění (prosíme podepsání před nástupem)
  Osobní potřeby, župan, přezůvky, cvičební úbor (tepláky, triko, sportovní obuv) a plavky.
  Hotovost a cenné předměty je možno na požádání uschovat v trezoru v přijímací kanceláři Vladimír

Příspěvková lázeňská léčba

Jedná o 21 denní pobyt (v některých případech 14 denní), kde je léčení hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ubytování a stravu si klient platí sám. Schvalovací proces probíhá stejným způsobem jako u komplexní lázeňské léčby. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta do přijímací kanceláře lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Platnost návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců. Během čerpání příspěvkové lázeňské péče není klient v pracovní neschopnosti.

Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve všední dny od 7:00 do 15:30 na telefonní čísla:

518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)                                               
518 395 505 - Romana Humpolíková (e-mail: humpolikova@laznehodonin.cz)
Print page Print page
3.1 130Rating