Zásady používání cookies

Cookies, which are small amounts of data that our servers send to your computer that allow us to make better use of our servers and tailor their content to your needs.

Almost every website in the world uses cookies. Cookies increase the user-friendliness of a repeatedly visited website and are therefore useful to you. If you use the same computer and the same internet browser to visit our website, cookies help your computer remember the pages you visit and your site settings.

Standard web browsers (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) support the management of cookies. Within the browser settings, you can manually delete, block or completely disable individual cookies, or you can block or enable them only for individual websites. Please use your browser's help for more detailed information. If your browser has cookies enabled, we will assume that you agree to our servers' use of standard cookies.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Print page Print page
0.0 0Rating