Komplexní lázeňská péče

Aktuální informace pro klienty ZP

Vážený kliente, vzhledem k aktuálním úpravám ve vydaných vládních opatření si Vás dovolujeme upozornit na změny v požadovaných potvrzeních, které jsou podmínkou pro přijetí na pobyt do Lázní Hodonín, s.r.o. Pro přijetí k léčebnému pobytu je nutné předložit jedno z následujících potvrzení:

  - negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě RT- PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 7 dnů (negativní výsledek RT-PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

- negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě POC (antigenního testu), který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (negativní výsledek POC testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

 - potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělaném laboratorně potvrzeném COVID 19 onemocnění během posledních 180 dnů před nástupem do lázní,

- potvrzení zaměstnavatele, nebo čestné prohlášení, že jste absolvoval/a v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem

- národní certifikát, že jste byl/a očkován proti onemocnění COVID-19 a.

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Pokud při nástupu na lázeňský pobyt nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení, je možné provést test zdravotním personálem lázní v ceně 150,-Kč.         

Kopii potvrzení předložte při vstupní lékařské prohlídce lázeňskému lékaři.

V případě, že při nástupu nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení a odmítnete podstoupit test provedený v lázních zdravotním personálem v hodnotě 150,-Kč, nebude Vám umožněn nástup na lázeňský pobyt.

 

Děkujeme za pochopení.

V Hodoníně, dne 8.6.2021                 

 


Kdo a za jakých podmínek může předepsat lázeňskou péči

 

Lázeňskou péči doporučuje buď ošetřující lékař (ambulantní specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a návrh na lázeňskou péči vypisuje a podává zdravotní pojišťovně na předtištěném formuláři registrující praktický lékař. Na lázeňském návrhu jsou doporučena až tři lázeňská místa, kde by se měl pacient léčit.

Revizní lékař zdravotní pojišťovny posuzuje, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do příslušného lázeňského zařízení. Termín nástupu léčení určuje lázeňské zařízení a vyzývá pacienta nejpozději pět dnů před nástupem léčení.

Komplexní lázeňská péče musí být zahájena do tří měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt určen také pooperační lhůtou. U stavů po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (TEP) je lhůta nástupu nejpozději do 3 měsíců od operace, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. U ostatních ortopedických operací, po úrazech pohybového ústrojí a po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního je lhůta nejpozději do 6 měsíců od operace/úrazu, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci/úrazu. O těchto lhůtách rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny na základě platné legislativy a dodané zdravotní dokumentace.

 

Komplexní lázeňská péče ve zkratce

  • 21 nebo 28denní léčebné pobyty (v závislosti na léčebné indikaci)
  • pacient má nárok na režim pracovní neschopnosti
  • návrh na přidělení péče a umístění do lázní vystavuje praktický či odborný lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
  • platnost schváleného a vystaveného návrhu je 3 měsíce, případně dle pooperačních lhůt viz výše
  • zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní standardní stravování a ubytování
Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve všední dny od 7:00 do 15:30 na telefonní čísla:
518 395 505 - Romana Humpolíkova (e-mail: humpolikova@laznehodonin.cz)
 518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
 518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)

 

 

Návrh na lázeňskou péči naleznete zde.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.0 491Hodnocení