Komplexní lázeňská péče

 

Aktuální informace pro klienty ZP

Vážený kliente,                                                                                                                                                                

vzhledem k aktuálním úpravám ve vydaných vládních opatření si Vás dovolujeme upozornit na změny v požadovaných potvrzeních, které jsou podmínkou pro přijetí na pobyt do Lázní Hodonín, s.r.o. Pro přijetí k léčebnému pobytu je nutné doložit kopii jednoho z následujících potvrzení, které musíte předložit při nástupu na pobyt:

- národní certifikát, že jste byl/a očkován proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

- negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě RT- PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (negativní výsledek RT-PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), a to:

·         u osob, které se nemohou  podrobit očkování proti COVID-19 pro kontraindikaci, nebo

·         u osob, které byly očkovány pouze první dávkou očkování proti COVID-19 v případě dvoudávkového schématu

·         u osob, které byly plně očkovány proti COVID-19 , ale od aplikace poslední očkovací dávky neuplynulo více jak 14 dnů

·         u osob, které nebyly očkovány

- potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělaném laboratorně potvrzeném COVID 19 onemocnění, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo před nástupem do lázní více než 180 dnů,

V případě, že při nástupu nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení, nebude Vám umožněn nástup na lázeňský pobyt. Lázeňské zařízení je povinno předložené dokumenty kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace MZ „čTečka“ při přijetí pacienta k léčbě.

Upozorňujeme všechny pacienty, kteří nastupují na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, aby sledovali aktuální vývoj ohledně onemocnění COVID-19. Podmínky pro nástup do lázeňského zařízení se mohou s ohledem na vývoj onemocnění měnit.

Antigenní testy ani samotesty již nejsou uznávány!

Děkujeme za pochopení.

 

V Hodoníně, dne 3.1.2022


Rezervace pro klienty ZP budou zahájeny od 3. ledna 2022 na období BŘEZEN až SRPEN 2022

Pokud chcete čerpat lázeňskou rehabilitační péči v měsíci lednu a únoru 2022, nechte si, prosím, standardně vystavit návrh u svého obvodního lékaře na základě doporučení odborného lékaře s uvedením Lázní Hodonín jako doporučené lázeňské místo.

Takto připravený návrh na lázeňskou léčbu zašlete ke schválení na vaši zdravotní pojišťovnu.  Po schválení návrhu revizním lékařem jej pošle zdravotní pojišťovna do Lázní Hodonín. Schvalovací proces na zdravotní pojišťovně obvykle trvá cca 21 dní od podání.

Po této lhůtě se můžete informovat telefonicky v Lázních Hodonín, zda jsme Váš návrh na lázeňskou léčbu již obdrželi, případně upravit termín nástupu, který Vám bude dle kapacitních možností stanoven.

Rezervaci na březen až srpen 2022 bude možné provést od 3.1.2022 pouze telefonicky v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hodin na telefonních číslech: 518 395 502 (503, 505). Předpokládaný termín rezervací se může v závislosti na vývoj situace měnit. 

Při rezervaci je nutné uvést: 

jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
kontakt (e-mail, telefon)
zdravotní pojišťovna
indikace KLP
požadovaný termín
Pokud nebudou uvedeny všechny výše uvedené údaje, nebude Vám rezervace provedena. Rezervace se vztahuje pouze na termín, nikoliv na výběr dalších služeb.           

                                                                                       
Kontakt na přijímací kancelář: 

Hana Krůzová, tel.: 518 395 503, kruzova@laznehodonin.cz

Tereza Vlčková, tel.: 518 395 502, vlckova@laznehodonin.cz

Romana Humpolíková, tel.: 518 395 505, humpolikova@laznehodonin.cz 

                                                                                        


Co si nachystat před pobytem

 • Osobní doklady – občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
  Pokud máte léčbu příspěvkovou, vezměte s sebou také doklad od úhrady pobytu nebo finanční částku, kterou budete platit při nástupu v hotovosti (platba kartou je také možná).
  Kontakt na ošetřujícího lékaře
  Veškeré léky na celou dobu pobytu
  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – pokud bylo vystaveno
  Jiné zdravotní průkazy (diabetologie, hematologie apod.)
  Předvolání k nástupu (1. díl návrhu), Poučení pro klienty zdravotních pojišťoven (prosíme o podepsání před nástupem)
  Osobní potřeby (přezůvky, cvičební úbor - tepláky, triko, sportovní obuv a plavky).
  Hotovost a cenné předměty je možno na požádání uschovat v trezoru v přijímací kanceláři Vladimír

Kdo a za jakých podmínek může předepsat lázeňskou péči

Lázeňskou péči doporučuje buď ošetřující lékař (ambulantní specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a návrh na lázeňskou péči vypisuje a podává zdravotní pojišťovně na předtištěném formuláři registrující praktický lékař. Na lázeňském návrhu jsou doporučena až tři lázeňská místa, kde by se měl pacient léčit.

Revizní lékař zdravotní pojišťovny posuzuje, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do příslušného lázeňského zařízení. Termín nástupu léčení určuje lázeňské zařízení a vyzývá pacienta nejpozději pět dnů před nástupem léčení.

Komplexní lázeňská péče musí být zahájena do tří měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt určen také pooperační lhůtou. U stavů po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (TEP) je lhůta nástupu nejpozději do 3 měsíců od operace, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. U ostatních ortopedických operací, po úrazech pohybového ústrojí a po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního je lhůta nejpozději do 6 měsíců od operace/úrazu, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci/úrazu. O těchto lhůtách rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny na základě platné legislativy a dodané zdravotní dokumentace.


Komplexní lázeňská péče ve zkratce

 • 21 nebo 28denní léčebné pobyty (v závislosti na léčebné indikaci)
 • pacient má nárok na režim pracovní neschopnosti
 • návrh na přidělení péče a umístění do lázní vystavuje praktický či odborný lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
 • platnost schváleného a vystaveného návrhu je 3 měsíce, případně dle pooperačních lhůt viz výše
 • zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní standardní stravování a ubytování

Doprovod při KLP

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Doprovod klienta nevyžádaného lékařem si hradí veškeré služby jako samoplátce.


Poplatky


Za rezervaci konkrétního termínu hradí klient administrativní poplatek ve výši 600 Kč, který je platný celoročně pro rok 2022. Klient si může rezervovat termín čerpání KLP pouze v délce odpovídající příslušné indikaci. Parkování v areálu lázní 20 Kč/den. Doplatek za jednolůžkový pokoj 500Kč/noc.
Poplatek za bakon 50Kč/noc. Ubytovací poplatek 150Kč/noc. Poplatky se hradí při nástupu na pobyt.

Klient není povinen rezervovat si konkrétní termín čerpání KLP. 
Tzn., že smluvní lázeňské zařízení předvolá klienta nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt, po obdržení schváleného lázeňského návrhu od příslušné pojišťovny.


 

 

Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve všední dny od 7:00 do 15:30 na telefonní čísla:
518 395 505 - Romana Humpolíkova (e-mail: humpolikova@laznehodonin.cz)
 518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
 518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)

 

 

Návrh na lázeňskou péči naleznete zde.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.0 547Hodnocení