Příspěvková lázeňská péče

Aktuální informace pro klienty ZP


Vážený kliente, vzhledem k aktuálním úpravám ve vydaných vládních opatření si Vás dovolujeme upozornit na změny v požadovaných potvrzeních, které jsou podmínkou pro přijetí na pobyt do Lázní Hodonín, s.r.o. Pro přijetí k léčebnému pobytu je nutné předložit jedno z následujících potvrzení:

  - negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě RT- PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 7 dnů (negativní výsledek RT-PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

- negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v podobě POC (antigenního testu), který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (negativní výsledek POC testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu), je nutné doložit potvrzení z oficiálního testovacího místa, nelze uznat samotest

 - potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělaném laboratorně potvrzeném COVID 19 onemocnění během posledních 180 dnů před nástupem do lázní,

- potvrzení zaměstnavatele, nebo čestné prohlášení, že jste absolvoval/a v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem

- národní certifikát, že jste byl/a očkován proti onemocnění COVID-19 a.

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Pokud při nástupu na lázeňský pobyt nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení, je možné provést test zdravotním personálem lázní v ceně 150,-Kč.         

Kopii potvrzení předložte při vstupní lékařské prohlídce lázeňskému lékaři.

V případě, že při nástupu nepředložíte žádné z výše uvedených potvrzení a odmítnete podstoupit test provedený v lázních zdravotním personálem v hodnotě 150,-Kč, nebude Vám umožněn nástup na lázeňský pobyt.

 

Děkujeme za pochopení.

V Hodoníně, dne 8.6.2021    


Příspěvková lázeňská péče

 

Jedná o 21 denní pobyt (v některých případech 14 denní), kde je léčení hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ubytování a stravu si klient platí sám. Schvalovací proces probíhá stejným způsobem jako u komplexní lázeňské léčby. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta do přijímací kanceláře lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Platnost návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců. Během čerpání příspěvkové lázeňské péče není klient v pracovní neschopnosti.

Rádi Vám poradíme při vyřizování žádosti na lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Volejte prosím ve všední dny od 7:00 do 15:30 na telefonní čísla:

518 395 502 - Tereza Vlčková (e-mail: vlckova@laznehodonin.cz)
518 395 503 – Hana Krůzová (e-mail: kruzova@laznehodonin.cz)                                               
518 395 505 - Romana Humpolíková (e-mail: humpolikova@laznehodonin.cz)

Příspěvková lázeňská léčba

  • Příspěvková lázeňská léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou, náklady na ubytování a stravu si hradí klient z vlastních finančních prostředků.
  • Základní doba léčení je 2 - 3 týdny.
  • Platnost návrhu u příspěvkové lázeňské péče je 6 měsíců.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.1 120Hodnocení