Co léčíme

Základním přírodním léčivým zdrojem v jihomoravských Lázních Hodonín je jodobromová voda, která patří mezi nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě. Jodobromová voda má vysoký obsah jodových solí s poměrně nízkou mineralizací.

V Lázních Hodonín jsou léčeny především

 • Zánětlivá a degenerativní onemocnění páteře
 • Revmatická onemocnění kloubů a páteře (Bechtěrevova nemoc, revmatoidní arthritída apod.)
 • Degenerativní onemocnění kloubů (arthrózy)
 • Stavy po úrazech a operacích páteře
 • Stavy po úrazech a operacích kloubů (totální náhrady kloubů)
 • Zánětlivá a degenerativní onemocnění svalů a šlach
 • Jiná závažná neurologická onemocnění (skleroza multiplex, Parkinsonova choroba, polyneuropathie apod.)
 • Osteoporoza
 • Cévní onemocnění končetin - tepen, žilního a lymfatického systému
 • Hypertenze - vysoký krevní tlak
 • Nemoci oběhového ústrojí
 • Nemoci nervové
 • Nemoci pohybového ústrojí

Základní chemický rozbor (Ph = 7,28)

chemický rozbor vody
Anionty mg/l mmol/-1 ekv/%
Chloridy 7550.00 212.98 93.56
Sírany 28.40 0.59 0.26
Fluoridy 1.20 0.06 0.03
Jodidy 47.0 - 56.0

Indikační seznam onemocnění léčených v Lázních Hodonín

Indikační seznam LH

 

Poznámka : P - příspěvková lázeňská péče K - komplexní lázeňská péče
č. indikace +pojišťovny INDIKACE délka léč. pobytu typ láz. péče komentář

II / 1

209, 205, 21, 201, 111, 211

Symptomatická ischemická choroba srdeční 14 nebo 21 dnů P Doporučuje: internista, kardiolog, praktický nebo rehabilitační lékař

II/3

211, 209, 205, 213, 201, 207

Hypertenzní nemoc II.-III. stupně

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - hypertenze III. stupně s komplikacemi

P - hypertenze bez komplikací

Doporučuje: internista, kardiolog, nebo rehabilitační lékař

II/4

211, 209, 205, 213, 201, 207,

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém IIb. nebo podkladě zánětlivém

21 dnů

14 nebo 21 dnů

K - onemocnění tepen IIb, opakování léčby po uplynutí 18 měsíců pokud není možná invazivní léčba

P - ostatní

Doporučuje: angiolog, internista, nebo rehabilitační lékař

II/5

211, 209, 205, 213, 201, 207, 111

Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. Chronický lymfatický edém

21 dnů

14 nebo 21 dnů

K - Funkční poruchyperiferních cév jako nemoci z povolání

P - ostatní

Doporučuje: angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař, nebo rehabilitační lékař

II / 8

209, 205, 213, 201, 111, 211

Stavy po rekontrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice (PTA)

21 dnů

21 dnů

K - do 4 měsíců po operaci nebo PTA

P - v rozmezí 4 až 12 měsíců po PTA

Doporučuje: angiolog, chirurg, internista, kardiolog, nebo rehabilitační lékař

VI/2

205, 213, 209, 111, 211, 201

Polyneuropathie s paretickými projevy

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - chabé obrny s postižením 0-3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG Opakovaný pobyt 1x za 24 měsíců.

P - ostatní

Doporučuje: neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/3

211, 205, 213, 211, 201, 207, 111

Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem

21dnů

14 nebo 21 dnů

K - v přímé návaznosti na hospitalizaci na neurolog. nebo RHB oddělení lůžkové péče nebo po 6 týdnech soustavné RHB péče

P - ostatní

Doporučuje: neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař

VI/4

205, 213, 209, 201, 111, 211

Zánětlivá onemocnění centrálního nervstva

28 dnů

K - po dobu přetrvávajících paréz a po dobu pozvolné úpravy, do 6 měsíců od hospitalizace. Opakovaný pobyt do 36 měsíců

Doporučuje: infektolog, neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/7

205, 213, 209, 201, 111, 211

Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - 1x v průběhu 24 měsíců opakovaní léčby

P

Doporučuje: neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/8

205, 213, 209, 111, 201, 211

Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

28 dnů

 

K - 1x za 24 měsíců

 

Doporučuje: neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/9

205, 213, 209, 201, 111, 211

Syringomyelie s paretickými projevy

21 dnů

14 nebo 21 dnů

K

 

P

Doporučuje: neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/10

205, 213, 209, 201, 111, 211

Dětská mozková obrna

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - do 21 let! 1x za 24 měsíců nad 21 let věku

P

Doporučuje: neurolog, nebo rehabilitační lékař

VI/11

205, 213, 209, 201, 111, 211

Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a extrapyram. syndromu)

21 dnů

 

K - 1x za 24 měsíců

 

Doporučuje: neurolog nebo rehabilitační lékař

VII/1

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Revmatoidní arthritis I. až IV. stadia (vč. juventilní artritis)

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - léčba od II. stadia s funkčním postižením třídy b. 1x za kalendářní rok

P - onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v nižších stádiích nemoci než II. stádia

Doporučuje: rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII / 2

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - od II. stadia nemoci s fuknčním postižením třídy b.

P - ostatní

Doporučuje: rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII / 3

211, 209, 205, 213, 111, 201,

Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická arthritis, Reiterův syndrom, parainfekční apod.). Sekundární arthritis soustavně léčená.

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - postižení páteře od II. stupně klasifikace. Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a 1x v průběhu kalendářního roku

P - ostatní

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa:

- při postižení páteře II a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu

- při chronické artritidě periferních kloubů od II. st. dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.

VII/4

209, 205, 213, 111, 201, 211

Mimokloubní revmatismus. Difuzní onemocnění pojiva (systémový lupus erytematodes)

28 dnů

14 nebo 21 dnů

K - v remisi, opakování 1x za 24 měsíců, při exacerbaci i dříve

P - ostatní

Doporučuje: rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII/5

209, 205, 213, 111, 201, 211

Osteoporóza - pokud není efektivní soustavná rehabilitační péče delší než 3 měsíce nebo se jedná o nemoc z povolání

21 dnů

 

K - kostní změny jsou následkem nemoci z povolání - 1x za 24 měsíců!

P - ostatní

Doporučuje ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař

VII/6

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů včetně nemocí z povolání

21 dnů

14 nebo 21 dnů

K - nemoci z povolání do 12 měsíců od začátku základního pobytu

P - ostatní

Doporučuje: ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař

VII/7

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Coxarthroza, gonarthroza, v soustavném ambulatním léčení

21 dnů

14 nebo 21 dnů

K - jednáli se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo zánětlivé iritacemi. 1x za 24 měsíců.

Stavy kontraindikováné k operaci 1x za 12 měsíců

P

Doporučuje: ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII / 8

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Arthrózy v ostatních lokalitách

Arthropathie

21dnů

14 nebo 21 dnů

K - bolestivá forma s častými exacerbacemi

P - ostatní

Doporučuje: ortoped, hematolog, rehabilitační lékař, revmatolog

Arthropathii doporučuje: hematolog nebo revmatolog

VII / 9

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu

21 dnů

21 dnů

K - v přímé návaznosti (do 3 měsíců) na hospitalizaci nebo případy nejevící známky zlepšení pro 6 týdnech soustavné ambulatní rehabilitační péče.

P - ostatní

Doporučuje: rehabilitační lékař

VII / 10

211, 209, 205, 207, 213, 111, 201

Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

28 dnů

K - nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci

Doporučuje: neurochirurg, neurolog, ortoped, traumatolog nebo rehabilitační lékař

VII / 11

211, 209, 205, 213, 111, 201, 207

Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlobých plotének a stenóz kanálu páteřního

28dnů

14 nebo 21 dnů

K - nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Opakovaný pobyt nejpozději do 24 měsíců.

P - ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby)

Doporučuje: neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog

VII / 12

209, 205, 213, 201, 111, 211

Stavy po amputacích dolní končetiny, stupně aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybaven protézou 21 dnů K - do 12 měsíců po operaci Doporučuje: chirurg, internista, ortoped nebo rehabilitační lékař

pozn. P- příspěvková lázeňská léčba - délka pobytu 14 nebo 21 dnů, K - komplexní lázeňská léčba - délka pobytu 21 nebo 28 dnů

Kontraindikace

Obecně platné stavy nevhodné pro lázeňskou léčbu

 • Infekční a horečnatá onemocnění
 • Srdeční nebo plicní nedostatečnost
 • Závažné onemocnění jater nebo ledvin se zhoršením jejich funkce
 • Rozkolísaná cukrovka
 • Rozkolísaná hypertense (vysoký krevní tlak - spodní hodnota je nad 120 torr)
 • Nádorové onemocnění - i pokud je léčení nádorového onemocnění již ukončeno, je vhodné si vyžádat souhlas onkologa
 • Epilepsie - pokud se vyskytl v posledních dvou letech záchvat
 • Krvácivé stavy jakéhokoliv původu
 • Záněty žil hlubokých i povrchních do 3 měsíců od odeznění příznaků
 • Nehojící se kožní rány a vředy jakéhokoliv původu
 • Neudržení stolice či moče
 • Vážné duševní poruchy
 • Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
 • Těhotenství
 • Delší dobu trvající nebo opakující se obtíže nejasného původu - vhodné nejprve objasnit příčinu obtíží
Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.0 245Hodnocení