Jodobromová minerální voda

Přírodním léčebným zdrojem používaným v Lázních Hodonín je jodobromová minerální voda ~ solanka.

Jedná se o minerální vodu třetihorního původu. Pozůstatky pravěkého moře 2 km pod povrchem země, to je unikátní přírodní léčivý zdroj hodonínských lázní ~ jodobromová minerální voda zvaná solanka s jedinečnými léčebnými, regeneračními a preventivními účinky. Jodobromová voda sloužila místním obyvatelům již před dvěma staletími v lidovém léčitelství, dnes její příznivé účinky využívá tým zdravotnických profesionálů Lázní Hodonín.

Geologický původ jodobromové vody ~ solanky

Oblasti, které byly zalité třetihorním mořem, se staly základem vzniku dnešních zdrojů jodobromové minerální vody.Hodonínsko je součástí Vídeňské pánve a má možnost léčivou solanku čerpat z tzv. lábských písků, pískovců z hloubky 1960 až 2040 metrů pod zemským povrchem z hlubokých vrtů. Teplota solanky v hloubce 1887 m dosahuje 69,7° C.

Léčebné účinky přírodního jodu obsaženého v solance

Působí na pojivovou tkáň cévního a pohybového systému a proto je využívána při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, gynekologických potížích, stavech po popáleninách. Má výrazné celkové protizánětlivé a lokální hojivé účinky. Aplikujeme se formou individuálních koupelí.

  • Působí biostimulačně - podporuje výživu tkání
  • Účinným způsobem zlepšuje funkci cévního systému
  • Přírodním způsobem desinfikuje
  • Sublimuje (uvolňuje se do ovzduší) a tím blahodárně působí na dýchací cesty

Výskyt jodobromové vody ~ solanky

Přírodním léčivým zdrojem pro hodonínské lázně je jodobromová voda ~ hydrouhličitanchloridosodná, s obsahem 40 ~ 60 mg/l jodových solí čerpaná ze dvou vrtů (Josefov BVJ~1 Podluží, Josefov BVJ~2 Prušánka, vrt Josefov BVJ~3 Josefka je kontrolním vrtem). Jodové vody jsou uloženy v propustných písčitých vložkách v rozsáhlejším geologicky významném horizontu tzv. labském písku.

Zásoby jodových vod jsou v širším okolí Hodonína rozsáhlé. Jodová voda obsahuje vysoké množství léčivých solí jódu a brómu při poměrně nízké mineralizaci, a proto je velmi příznivá pro balneologické využití.

Klasifikace minerální vody

Přírodní velmi silně mineralizovaná jodová chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem bromidů a kyseliny borité. Jedná se o vody hypertonické vlažné. Jod jako prvek je znám až od roku 1811. Je největším přirozeným halogenem.

Má významné farmakologické účinky a zasahuje pronikavě do celkového metabolismu. Je čerpána z hlubokých vrtů a následně speciálním potrubím přiváděna do lázní. Pro koupelové lázně je vzhledem k vysokému obsahu jódu ředěna v poměru 1:1 s teplou vodou na teplotu 36°C ~ 38 °C a slouží jako prostředek pro léčbu pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, neurologických nemocí a nemocí oběhového systému. Podstatou procesu úpravy minerální vody chloramin T je spontánní oxidace jodidu na elementární jód, hlavní léčebný prvek, který má cenné sublimační vlastnosti.

Základní chemický rozbor vody
Celková mineralizace 14,16 g
Anionty 8,729 g vody
Chloridy 7674,0 mg/l 92.87 ekv. %
Hydrogenuhličitan 946,0 mg/l 6,65 ekv. %
Bromidy 54,5 mg/l 0,29 ekv. %
Jodidy 50.6 mg/l 0,17 ekv. %
Kationty 5,083 g
Sodík 4840,0 mg/ 94,60 ekv. %
Vápník 102,0 mg/l 2,29 ekv. %
Hořčík 41,3 mg/l 1,53 ekv. %
Amonný iont 24,0 mg/l 0,60 ekv. %

Zdejší solanka se vyznačuje vysokým obsahem solí jodu a bromu. Bývá přirovnávána k vodě z Mrtvého moře, kterou však solanka obsahem jodidů převyšuje několikanásobně. Obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. Odborníky v oblasti lázeňství je ve srovnání s jinými evropskými vodami řazena mezi nejkvalitnější léčebné jodobromové vody v Evropě.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.5 193Hodnocení