Jodobromová minerální voda

Přírodním léčebným zdrojem používaným v Lázních Hodonín je jodobromová minerální voda ~ solanka.

Jedná se o minerální vodu třetihorního původu. Pozůstatky pravěkého moře 2 km pod povrchem země, to je unikátní přírodní léčivý zdroj hodonínských lázní ~ jodobromová minerální voda zvaná solanka s jedinečnými léčebnými, regeneračními a preventivními účinky. Jodobromová voda sloužila místním obyvatelům již před dvěma staletími v lidovém léčitelství, dnes její příznivé účinky využívá tým zdravotnických profesionálů Lázní Hodonín.

Geologický původ jodobromové vody ~ solanky

Oblasti, které byly zalité třetihorním mořem, se staly základem vzniku dnešních zdrojů jodobromové minerální vody.Hodonínsko je součástí Vídeňské pánve a má možnost léčivou solanku čerpat z tzv. lábských písků, pískovců z hloubky 1960 až 2040 metrů pod zemským povrchem z hlubokých vrtů. Teplota solanky v hloubce 1887 m dosahuje 69,7° C.

Léčebné účinky přírodního jodu obsaženého v solance

Působí na pojivovou tkáň cévního a pohybového systému a proto je využívána při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, gynekologických potížích, stavech po popáleninách. Má výrazné celkové protizánětlivé a lokální hojivé účinky. Aplikujeme se formou individuálních koupelí.

  • Působí biostimulačně - podporuje výživu tkání
  • Účinným způsobem zlepšuje funkci cévního systému
  • Přírodním způsobem desinfikuje
  • Sublimuje (uvolňuje se do ovzduší) a tím blahodárně působí na dýchací cesty

Výskyt jodobromové vody ~ solanky

Přírodním léčivým zdrojem pro hodonínské lázně je jodobromová voda ~ hydrouhličitanchloridosodná, s obsahem 40 ~ 60 mg/l jodových solí čerpaná ze dvou vrtů (Josefov BVJ~1 Podluží, Josefov BVJ~2 Prušánka, vrt Josefov BVJ~3 Josefka je kontrolním vrtem). Jodové vody jsou uloženy v propustných písčitých vložkách v rozsáhlejším geologicky významném horizontu tzv. labském písku.

Zásoby jodových vod jsou v širším okolí Hodonína rozsáhlé. Jodová voda obsahuje vysoké množství léčivých solí jódu a brómu při poměrně nízké mineralizaci, a proto je velmi příznivá pro balneologické využití.

Klasifikace minerální vody

Přírodní velmi silně mineralizovaná jodová chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem bromidů a kyseliny borité. Jedná se o vody hypertonické vlažné. Jod jako prvek je znám až od roku 1811. Je největším přirozeným halogenem.

Má významné farmakologické účinky a zasahuje pronikavě do celkového metabolismu. Je čerpána z hlubokých vrtů a následně speciálním potrubím přiváděna do lázní. Pro koupelové lázně je vzhledem k vysokému obsahu jódu ředěna v poměru 1:1 s teplou vodou na teplotu 36°C ~ 38 °C a slouží jako prostředek pro léčbu pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, neurologických nemocí a nemocí oběhového systému. Podstatou procesu úpravy minerální vody chlornanem je spontánní oxidace jodidu na elementární jód, hlavní léčebný prvek, který má cenné sublimační vlastnosti.

Základní chemický rozbor vody
Celková mineralizace 14,16 g
Anionty 8,729 g vody
Chloridy 7674,0 mg/l 92.87 ekv. %
Hydrogenuhličitan 946,0 mg/l 6,65 ekv. %
Bromidy 54,5 mg/l 0,29 ekv. %
Jodidy 50.6 mg/l 0,17 ekv. %
Kationty 5,083 g
Sodík 4840,0 mg/ 94,60 ekv. %
Vápník 102,0 mg/l 2,29 ekv. %
Hořčík 41,3 mg/l 1,53 ekv. %
Amonný iont 24,0 mg/l 0,60 ekv. %

Zdejší solanka se vyznačuje vysokým obsahem solí jodu a bromu. Bývá přirovnávána k vodě z Mrtvého moře, kterou však solanka obsahem jodidů převyšuje několikanásobně. Obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. Odborníky v oblasti lázeňství je ve srovnání s jinými evropskými vodami řazena mezi nejkvalitnější léčebné jodobromové vody v Evropě.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.5 170Hodnocení