Všeobecné informace

Na základě Vaší řádně vyplněné objednávky Vám přijímací kancelář Lázní Hodonín vystaví a zašle písemné potvrzení objednávky, číslo účtu a variabilní symbol pro možnost provedení platby, prostřednictvím České pošty či e-mailu a provede rezervaci pobytu.

Veškeré služby hradí klient. V ceně pobytu není zahrnuto pojištění, léky ani zdravotní materiál. Lázeňské pobyty jsou určeny osobám starším osmnácti let. Veškeré služby jsou v Lázních Hodonín poskytovány pod jednou střechou. V rámci opatřeních před šířícími se epidemiologickými onemocněními, doporučujeme všem klientům vzít si na celou dobu pobytu dostatek ochranných pomůcek (roušky apod.).

Na Vaše přání Vám zašleme propagační materiál a nabídku pobytů Lázní Hodonín. Chcete-li věnovat některý z našich pobytů, rádi Vám vystavíme dárkový poukaz, který Vám zašleme spolu se složenkou. Doklad o zaplacení je nutno zaslat adresu lázní prostřednictvím České pošty, či elektronicky, případně předložit při nástupu na pobyt. Upozorňujeme Vás, že při ztrátě klíče, Vám bude účtována částka v plné výši výměny zámku. V případě ukončení pobytu před sjednaným termínem, případně nevyužití služeb (stravování a stanovený léčebný program), Vám nebude rozdíl z ceny pobytu vrácen (tato skutečnost se týká samopláteckých klientů i klientů ZP).

Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 11. hodin, v den odjezdu do 9. hodin. V případě že v odjezdový den opustíte pokoj v odpoledních či večerních hodinách (pokud nejste se zaměstnancem lázní dohodnut), bude Vám účtována i následující noc. Z provozně technických důvodů nelze garantovat Váš požadavek na rezervaci konkrétního pokoje. Kouření v prostorách budovy lázní, na terasách či balkónech je zakázáno. K dispozi je vyhrazený prostor pro kuřáky u lázeňského domu Eva. Pobyt se zvířaty není v lázních možný.

Pokud jste držiteli SENIOR PASU, nahlaste tuto skutečnost při rezervaci pobytu. Na pozdější nárokování slevy * (při nástupu na pobyt, v průběhu pobytu či po absolvování pobytu), nebude brán zřetel na její uplatnění.

* sleva ve výši 5% se vztahuje na ubytování v minimální délce 6 nocí pro samoplátecký pobyt či pro klienty s příspěvkovou lázeňskou péčí.

Lázně Hodonín

Stravování

Stravování začíná v případě plné penze obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. Vyžaduje -li Váš zdravotní stav jiný typ stravy (diabetes, bezlepková dieta apod.), poznačte tuto skutečnost do objednávky. Změnu stravování je nutné upřesnit a dohodnout před nástupem na pobyt.

Úhradu pobytu je možno provést

 • převodním příkazem
 • platbnou v hotovosti před nástupem na pobyt (dle pokynů ve všeobecných smluvních podmínkách)
 • fakturou - prosíme o doložení objednávky s identifikačními údaji firmy (e-mailem nebo písemně)

Přijímáme platební karty: VISA, JCB, DINERS CLUB, EUROCARD, Master Card

Léčení

V rámci zdravotní konzultace v lázních bude posouzen Váš zdravotní stav a následně schválena nabídka předem objednaných procedur. U pobytů s posouzením zdravotního stavu v rámci zdravotní konzultace, které mají v programech předepsané procedury, lze skladbu procedur měnit pouze ze závažných zdravotních důvodů. Doporučujeme Vám, aby Váš ošetřující lékař předem schválil Vámi vybraný pobytový balíček na formulář, který přikládáme k potvrzení pobytu (toto doporučení je určeno zejména klientům nad 70 let). Svůj program si můžete rozšířit také aktuálně nabízenými procedurami v recepci lázní domu Eva, nebo v pavilonu Denních lázní, kde je hostům k dispozici i ceník léčebných procedur a dalších služeb.

Lázeňský bazén - dům Jindřich

Pro vyplnění volného času je ubytovaným lázeňským hostům k dispozici rehabilitační bazén s whirpoolem. Vždy v odpoledních hodinách ve všední dny do 21.00 hodin v sobotu a neděli do 20.00 hodin. Aktuální rozpis naleznete v recepci lázeňského domu Jindřich. Vstup do bazénu je určen pouze hostům, kteří absolvují pobyt v Lázních Hodonín (včetně ubytování, léčebného programu a stravy).

Aktuální rozpis je vždy vyvěšen u bazénu.
Informace pro lázeňské klienty. Vstup do bazénu si rezervujte v recepci lázeňského domu Jindřich, tel.: 606 602 582 (518 395 574 - volejte po 14.00hodině)

Parkování

V případě, že přijedete osobním vozidlem, a budete během pobytu parkovat v areálu Lázní Hodonín, nahlaste recepčnímu na recepci SPZ vozidla. Nehlídaná parkovací plocha s kamerovým systémem je přímo u lázeňského domu Eva. K dispozici je 70 parkovacích ploch. Parkovné činí 20Kč/den.

 

Doprava a dostupnost

Lázně Hodonín se nachází v srdci Slovácka, v krajině jihovýchodní Moravy. Zdejší region je zapsán do mysli obdivovatelů jako proslulá úrodná oblast kvalitního vína, folklóru a rázovitých lidových tradic. Jedinečnou atmosféru dotváří vinařská a vodní turistika, stezky pro pěší i cyklisty, historické a kulturní památky, ale také řada folklorních akcí a festivalů. Město Hodonín je důležitým průmyslovým, dopravním a kulturním centrem. Hodonín disponuje dobrým napojením na regionální, republikové a mezinárodní dopravní systémy. Je hraničním městem se Slovenskou republikou, od rakouských hranic je vzdáleno cca 25 km. Od dálnice Praha – Brno – Bratislava je vzdálena pouhých 20 km.

 • Dálnice D2: Brno – Bratislava, EXIT 48 Břeclav (směr Hodonín, ulice Měšťanská)
 • Silnice: I/55 Břeclav – Olomouc, I/51 Brno - Hodonín – Trnava
 • I/54 Pohořelice – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom
 • Železnice: 330 Břeclav – Přerov
 • 340 Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk

 

Pravidla pro užívání internetu

Hosté v Lázních Hodonín mají možnost v rámci nabídky služeb ke svým potřebám užívat i internetovou síť.

 • Lázeňská budova EVA - připojením se do vnitřní internetové sítě se host stává uživatelem této sítě.
 • Lázeňská budova VLADIMÍR – zadáním kódu KL4680NM a přihlášením se do vnitřní internetové sítě se host stává uživatelem této sítě.

Uživatel internetové sítě Lázní Hodonín souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená

Obsah souborů stahovaných/ukládaných uživatelem na server Lázní Hodonín nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno stahovat/ukládat soubory, které zejména:

 1. porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,
 2. podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
 3. podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
 4. podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
 5. zobrazující týrání zvířete,
 6. umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
 7. obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
 8. obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
 9. porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby.
Lázně Hodonín mohou rozsah poskytovaných služeb užívání internetové sítě v některých případech omezit. V případě nedodržení některých ustanovení těchto pravidel, můžete být od vnitřní internetové sítě odpojeni.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.8 47Hodnocení